دانشگاه قم
دانشکده: الهيات و علوم اسلامي
پايان نامه دوره کارشناسي ارشد: فلسفه وکلام اسلامي
عنوان:
بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني
استاد راهنما:
دکتر عباس ايزد پناه
استاد مشاور:
دکتر احمد عابدي
نگارنده:
محمود سعدي
پاييز/ 1390
تشکر و قدر داني:
حمد وسپاس خداي را که توفيق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. در اينجا بر خود لازم مي دانم از تمامي اساتيد بزرگوار، به ويژه اساتيد دوره کارشناسي ارشد که در طول ساليان گذشته مرا در تحصيل علم و معرفت و فضائل اخلاقي ياري نموده اند تقدير و تشکر کنم.
از اساتيد گرامي و بزرگوار جناب آقايقیمت: 100 تومان


دیدگاهتان را بنویسید