پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (852)

در علوم اجتماعی، برای اندازهگیری از ابزارهای گوناگون (مثل مشاهده، پرسشنامه و…) استفاده میشود. برای انجام سنجش و جمعآوری دادهها و اطلاعات، ابتدا باید شرایط پژوهش، آزمودنیها و یا گروههای مورد بررسی مشخص گردد و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (767)

دانشگاه قم دانشکده آموزش هاي الکترونيکي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي عنوان: تمديد مواعد و مهلتها در دادرسي مدني استاد راهنما: جناب آقاي دکتر حسنزاده استاد مشاور: جناب آقاي دکتر فهيمي نگارنده: محمدرضا Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (766)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير گروه مديريت بازرگاني عنوان: بررسي تأثير رضايت مشتري، اعتماد، ارزش ويژه و تصوير ذهني برند بر وفاداري به برند (مطالعه‌ي موردي: مشتريان شعب بانک پارسيان استان تهران) پايان نامه ارائه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (764)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده‏ي علوم انساني گروه زبان و ادبيات فارسي پايان نامه براي دريافت درجه‏ي کارشناسي ارشد عنوان: تأثير خواب، رويا و پيشگويي بر سرنوشت و روند زندگي شخصيت‏هاي شاهنامه استاد راهنما: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (763)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده ادبيات وعلوم انساني، گروه الهيات پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ((M.A گرايش : فقه و حقوق اسلامي عنوان : بررسي قواعد فقهي وحقوقي حاکم بر قانون Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (762)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حسابداري گرايش حسابداري عنوان بررسي اثر بازدارندگي مکانيزم حاکميت شرکتي از درماندگي مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (761)

چکيده: در اين رساله به بررسي عامل قوه قاهره و تاثير آن بر قراردادهاي تجاري که از موضوعات مهم و شايع دنياي اقتصاد و حقوق امروز است پرداخته شده است و اهميت اين موضوع انجايي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (760)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزي-گروه زراعت پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc.) گرايش زراعت عنوان: بررسي اثرات پيش تيمار بذر بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه ذرت در شرايط Read more…

By 92, ago